/ 2 نظر / 119 بازدید
رحیمی 3

اخترت بلند باد، بلند اختر و دست مریزاد. انشاء الله تصاویری هم از سوریه در وب سایت شما ببینیم.

خواننده

نصر من الله و فتح قریب چه کسی فکر میکرد این دیکتاتور بعد از حدود نیم قرن به این ورطه گرفتار شود. دیر یا زود حق آمدنی و باطل رفتنی است. به امید تداوم پیروزی حق بر باطل