خطاب به نخبگان شهرستان خواف

مگر نه این است که هر نماینده به خوبی می داند که پیروزی وی در دور بعد منوط به رای مردم است؟ پس چرا آنچه کمتر دیده می شود عمل است و نمایندگان بلافاصله وعده های خود را فراموش می کنند؟ سوای همه علت ها که البته کم هم نیست، می خواهم دلیلی را باز کنم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

آنچه من از آن به عنوان یکی از دلایل ضعف نماینده شهرستان خواف یاد می کنم، فقدان انسجام نخبگان و تشتت آرا در بین بزرگان شهرستان است. این وضع بیش از هر چیز از اهداف متفاوتی ناشی می شود که هر طیف از نخبگان به دنبال آن هستند. مشخص است تا زمانی که توافقی پیرامون اهداف کلی نباشد ، همنوایی نخبگان پیرامون آن، مشکل و شاید هم غیرممکن خواهد بود. درحالیکه تعداد قابل توجهی از نخبگان دینی و بعضا نیز غیردینی شهرستان اعم از شیعه و سنی اولویت نخست شان ، مذهب کاندیداست، تعداد زیادی از نخبگان اولویت اول آنها سیاسی بودن کاندیدا و تعلق آن به جریان منتقد حاکمیت است. طیف های دیگری هم در بین نخبگان شهرستان وجود دارد که البته مهمترین آنها همین دو مورد است. متاسفانه آنچه در هر دو دیدگاه مغفول واقع شده، کارایی و کارآمدی به عنوان شاخصه مهم نمایندگی است. سالهاست که هرکدام این دو طیف ،‌ بخشی از افکار عمومی را به سوی خود کشانده و فضای شهرستان را به شدت قطبی کرده اند. این وضع خواف را از پیشرفت هایی که مستحق آن است محروم و یا دور کرده است. مردم شهرستان خواف در چند دوره گذشته نشان داده اند که پیرو نخبگان اعم از مذهبی و غیرمذهبی هستند. این رویه هم می تواند مثبت و هم منفی باشد . مثبت از این جهت که عقلای قوم بهتر می توانند صلاحدید جامعه را تشخیص دهند و منفی از این جهت که متاسفانه اشتباه تعدادی از نخبگان به تنبیه دسته جمعی همه مردم منجر می شود. طبیعی است که وقتی جامعه قطبی شود، فردی که به عنوان کاندیدا در صحنه حاضر می شود خود را بی نیاز از تعامل واقعی با قاطبه مردم می بیند و صرفا به چند بار آمدن در بین مردم بسنده می کند. در چنین فضایی نماینده ابایی از ضعف عملکرد خود ندارد چون آنهایی که پرسشگر واقعی و در ضمن جلودار مردم هستند، دردشان و خواستشان متفاوت از درد و خواست واقعی مردم است . وقتی یک کاندیدا در چنین شرایطی به پیروزی برسد چندان غیرطبیعی نیست که به سوی تحقق منافع همان گروه و طیفی حرکت کند که پیروزی خود را مدیون آنهاست. و طیف مقابل باید چهار سال دیگر منتظر بماند تا شاید دری باز شود. یادم هست یکی از نمایندگان منطقه در دوره های گذشته وقتی به یکی از روستاهای حومه خواف آمده و مردم از او سئوال کردند که چرا فلان اقدام را برای ما انجام نداده ای ضرب الامثل مشهور"در خورد دوغش می زنیم" را برای مردم خواند.

 دوستان عزیز، نخبگان ارجمند! پیشرفت و آبادانی خواف و بهبود شرایط زندگی مردم محروم منطقه نه لزوما نیازمند فردی است که مذهبی باشد و نه لزوما سیاسی . یک آدم غیر سیاسی غیر مذهبی هم می تواند کارآمد باشد و دردهای مردم را فریاد بزند. ‌

 راه برون رفت

 جلوگیری از تکرار این دور باطل چندان دشوار نیست. نخبگان دینی ، سیاسی و اقتصادی حداقل باید پیرامون یکسری کلیات به توافق برسند. این امر مستلزم جابجایی در جایگاه اولویت ها در نزد نخبگان است تاجایی که خواستها و مطالبات معقول همانند کارآمدی نماینده، در صدر قرار بگیرد. البته یک بازیگر هوشمند، در تصمیم گیری همه عوامل از جمله شرایط محیطی و زمانی را در نظر می گیرد . اگر این اتفاق روی بدهد و نخبگان شهرستان دست کم پیرامون شاخصه اصلی یک کاندیدا به توافق برسند،‌انتخاب گزینه اصلح برای مردم راحت تر شده و به تبع آن منتخب مردم ناگزیر به پیگیری وعده ها و پاسخگویی منطقی به مطالبات مردم خواهد بود. و البته طبیعی است که ادامه رقابت های منفی و باحاصل جمع صفر نخبگان ، نتیجه ای نخواهد داشت جز آنچه تا بحال روی داده و همگان به آن واقفیم. اما تاریخ نشان داده است که یک اتفاق نادرست نمی تواند برای همیشه تکرار شود و مردم بالاخره از تاریخ درس خواهند گرفت. اگر نخبگان به خود نیایند، دیر یا زود مردم بدون توجه به نظر آنها، خودشان وارد میدان خواهند شد. تاریخ قضاوت خواهد کرد که در این مقطع مهم که خواف با فرصت های کم سابقه ای مواجه شده ، نخبگان شهرستان خواف چگونه از پس مسئولیتی که به آنها واگذار شده ، برآمده اند.

/ 2 نظر / 19 بازدید
سارینا

اسمش را میگذاریم؛دوست مجازی اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته . . خصوصیاتش را که نمیتواند مخفی کند ...وقتی دلتنگی ها و آشفتگی هایش را مینویسد وقت میگذاردبرایم، وقت میگذارم برایش . . نگرانش میشوم دلتنگش میشوم . . وقتی درصحبت هایم،به عنوانِ دوست یاد میشود مطمئن میشوم که حقیقی ست . . هرچند کنارهم نباشیم هرچند صدای هم راهم نشنیده باشیم، من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم هرکجا که باشد --- پس دوست من در دنیای مجازی دوستت دارم ... عزیزم میشه سایتم رو لینک کنی[بغل][ماچ] www.talarank.com سایت افزایش بازدید ثبت نام کن سایت ما رو لینک کن 500 تا بازدید رایگان جایزه بگیر+ vpn رایگان!!!

خواننده

با سلام و تشکر از تحلیل خوبتان مشکلی که امروز دامنگیر ماشده متوجه خود نخبگان نیست. بلکه دست هایی است که با هدف خاموشی نخبگان فعالیت می کنند. به همین دلیل است که هر جا نخبه ای اظهار نظر میکند به خطرناکترین القاب متهم می شود حال چطور میشود در چنین فضایی انتظار ائتلاف نخبگان را داشت؟!