شما چه می گویید؟

 

 

جریان یکسویه خبر و اطلاع‌رسانی مدت‌هاست که کارآمدی گذشته خود را از دست داده است. برای مدت‌ها، تلویزیون یا همان جعبه جادویی معروف با برنامه‌های عمدتا غیرزنده و یا زنده مجری محور، میلیون‌ها مخاطب را در مقابل خود میخکوب می‌کرد. در دو دهه گذشته، افزایش رسانه‌ها اعم از تصویری، شنیداری و نوشتاری که ذائقه مخاطب ارا تغییر داده، رسانه‌ها را در مقابل آزمونی جدی قرار داده است. برخی از رسانه‌ها با جریان‌شناسی دقیق تحولات و سنجش دیدگاه مخاطبان خود، نه تنها بر این چالش غلبه کرده‌اند بلکه حتی در برخی موارد با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید اطلاع رسانی، مخاطبان خود را افزایش داده‌اند. برخی از رسانه‌ها نیز که همچنان خود را به سبک گذشته اطللاع رسانی مقید می دانند، بخش زیادی از مخاطبین خود را فراری داده‌اند. منظور از این مقدمه نسبتا بلند (البته در عرصه وب نویسی) طرح این پیشنهاد بود: وبلاگ "خوافی‌ها؛‌ سایه‌بانی برای هم‌اندیشی" آمادگی دارد،انتخاب بخشی از موضوعات وبلاگ را به مخاطبان خود واگذار کند. شهرستان خواف همانند هر شهرستان دیگری با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه است. شما می‌توانید ، برای افزایش ارتقای آگاهی سایر بینندگان و یا برای افزایش اطلاع خودتان طرح موضوع کنید. موضوع مطرح شده را لزوما اینجانب تشریح نخواهم کرد، چه بسا ممکن است موضوعی مطرح شود که اطلاعاتم قد ندهد. مساله‌ای را که شما طرح می کنید کسی پاسخ خواهد داد که اطلاعات کافی و وافی دارد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
رحیمی

با سلام آز آشنایی با شما خوشحال شدم من هم وبلاگتان را لینک کردم موفق باشید