مطلبی از آقای زنگنه درباره مهندس سجادیان ، انتقاد اینجانب و پاسخ آقای زنگنه

توان و وظایف نماینده

واقفید که نماینده یعنی چشم و گوش باز موکلان بر سر میز تصمیمن و سفره تقسیم و ناظر تمام عیار و تام الاختیار تا هر کجا کجی دید انگشت برآورد و تذکر دهد و تفحص کند و تطبیق دهد تا آن کجی راست گردد ، به تعبیر دیگر نماینده حکم نگهبان را دارد که وقتی اردوگاه در حال استراحت است او باید مراقب باشد و بیدار، نماینده قضاوت کننده است و مقام تشخیص نه روایت کننده و مقام توصیف،یعنی اینکه باید قضاوت کند و در سیستم قانونی اعلام رای کند. هر چند ممکن است این اعلام رای برایش گران تمام شود چرا که هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که در سیستم اجرایی کشوری با توجه به سلایق مختلف کاستی هایی وجود نداشته باشد و تلاش رهبران و مدیران هر کشوری برای کاهش همین کاستی ها و خطاهاست و فلسفه ایجاد نهاد مجلس هم همین است و نماینده نباید واهمه ای از بیان حق داشته باشد چون او در پیشگاه خدای خود ودر نزد مردم و بر اساس ارزشها و قوانین موجود موضوع را رصد می کند،

مثال

و بوده و هستند نمایندگانی که آنچه در نظرشان صلاح بوده آن را اعلام کرده اند هر چند ممکن است تشخیص ایشان درست نبوده(که البته اخذ تصمیم درست و حقیقت بارزترین وی‍ژگی نماینده است ) و آن موضوع در همان زمان یا پس از آن به یک ارزش یا ضد ارزش تبدیل شده باشد همچون دکتر مبین نماینده خواف که در مجلس شورای ملی بر خلاف انتظار حاکمیت مطالبی ایراد نمود و منجر به استعفایش شد یا پیگیریهای آقای احمد توکلی در خصوص مدارک مرحوم کردان یا سماجت آقای علی مطهری در سوال از رییس جمهور در همین مجلس هشتم و ...

ترازویی سنجش عیار نماینده

اما ترازویی که می توان با آن نماینده را وزن کرد و عیار و توانش را سنجید علاوه برصراحت، صداقت ، درایت و شجاعت مجموعه وظایف و اختیاراتیست که به سبب نمایندگی واجد آنها شده است که عبارتند از: ارئه طرح یا پیشنهاد اصلاح طرح یا لایحه در وظایف قانونگذاری و استیضاح وزراء یا رییس جمهور، ارائه نطق پیش از دستور، سوال ، تذکر وتحقیق و تفحص از وظایف نظارتی. اما از آنجایی که بیشتر این وظایف همچون استیضاح و ارائه طرحها و... گروهی است و فعالیت فردی قابل محاسبه نیست مگر آن فرد رهبر گروه باشد لذا محاسبه آن کاریست دشوار، اما رایج ترین و مهم ترین متغییری که می توان سنجید و بر اساس آن نمایندگان را مقایسه نمود نطق پیش از دستور است که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در هر جلسه به جز جلسات تصویب برنامه توسعه یا بودجه یا رای اعتماد و استیضاح،3 تا 5 نفر می توانند بین 5 تا 10 دقیقه نطق نمایند. یعنی 5 تا 10 دقیقه وقت کل نمایندگان در اختیار ناطق قرار می گیرد و او آزاد است نسبت به هر مشکلی اعم از ملی یا منطقه ای صحبت کند.

جناب آقای سجادیان

بر اساس این شاخص جناب آقای سجادیان تا جلسه341 مجلس هشتم که مشروح مذاکرات آن گزارش شده تنها دو نطق پیش از دستور ( جلسه 110 و 170 ) داشته اند که اولین آن در جلسه 110 در تاریخ 6 مرداد 1388 یعنی 15 ماه پس از افتتاح بوده است و هیچ گونه سوال، سخنان موافق یا مخالفی نداشته اند. و در طی 428 جلسه مجلس هفتم 3 مرتبه نطق پیش از دستور ایراد نموده اند. بیشترین آمار نطق پیش از دستور در بین نمایندگان خواف و رشتخوار متعلق به آقای ابراهیم بای( دوره پنجم) 7 مرتبه و آقای نجفی ( دوره سوم) 6 مرتبه است.

رتبه شهرستان خواف و رشتخوار

یکی دیگر از موضوعات قابل فهم و ملموس برای مردم که بیانگر تلاش نماینده(گان) میباشد، رتبه هر شهرستان در استان و کشور است که البته رتبه خواف و رشتخوار در سطح کشور در دسترس نیست ولی در برخی شاخصها در استان به شرح زیر است:

از مجموع1427516 نفر جمعیت استان خراسان رضوی در آبان 1385، خواف با 110378 نفر رتبه دهم و رشتخوار با 57994 نفر رتبه شانزدهم را دارد.

تعداد پزشک:

بر اساس آمار سال1388 و به ازای تعدادپزشک برای هر صد هزار نفر جمعیت ، خواف رتبه دوازدهم و رشتخوار رتبه نوزدهم را داراست.

تعداد تخت های بیمارستانی:

بر اساس تعدادتخت بیمارستانی فعال به ازای هر صد هزار نفر خواف رتبه پانزدهم و رشتخوار فاقد رتبه است.

بیمه شدگان:

بر اساس بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در پایان اسفند1386، خواف رتبه سیزدهم را دارد. (رشتخوار با تربت حیدریه محسوب شده و تفکیک نشده)

سواد:

بر اساس جمعیت با سواد به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در آبان 1385، خواف رتبه شانزدهم و رشتخوار رتبه هجدهم را دارد.

نسبت معلم به دانش آموز:

براساس نسبت تعداد معلم به دانش آموز در سال تحصیلی 89-1388 خواف رتبه بیستم و رشتخوار رتبه بیست و یک را دارد.

اکنون داوری را بعهده خوانندگان عزیز می گذاریم تا چه ببینند و چه در نظر آید.

جواد زنگنه شهرکی

توضیحات مدیر وبلاگ : (برای راحت تر شدن مطالعه این جانب محمد عیسی رحیمی مطلب را عنوان گذاری نمودم.)

×××××××××××××××××××××××××

 

پاسخ به"درباره آقای مهندس سجادیان نماینده مردم خواف و رشتخوار"

 

 محمود بلنداختر  - دوشنبه 24 مرداد 1390

 

 ضمن تشکر از آقای زنگنه که با طرح یک موضوع نظری درست و عقلایی، ابزارهای اصولی و منطقی سنجش یک پدیده را بیان کردند. بی شک برای سنجش هر پدیده ابزارهای خاصی وجود دارد و چه بسا که عدالت هم همین است که همه کس و همه چیز با یک معیار سنجیده نشود. اما متاسفانه باید عرض کنم که آقای زنگنه از یک مقدمه ثواب نتیجه ناصوابی گرفتند و این مصداق حدیث"کلمه حق یراد بها الباطل" است.

جناب زنگنه عزیز مگر می شود توانایی و یا کارایی یک نماینده را با نطق پیش از دستور و یا تذکر سنجید. مثل این است که توانایی یک معلم را با میزان تبحر او در ایراد خطابه ها و سخنان زیبا بسنجیم .

نکته دیگر اینکه آیا بدون ارایه آمار از وضع گذشته خواف که همیشه جزو مناطق محروم بوده ، ایا می توان تمام نابسامانی ها را به حساب نماینده فعلی نوشت . مگر خواف از 8 سال پیش صاحب نماینده شده است؟ 4 دهه (بیشتر یا کمتر ) است که این شهرستان صاحب نماینده است. آیا بدون توجه به 30 سال گذشته ، می توان رتبه فلان و فلان خواف را به حساب سجادیان نوشت؟ همان طور که نمی توان همه پیشرفت ها را به حساب ایشان نوشت همه کاستی ها را هم نباید به حسابشان نوشت.

علاوه براین ، فکر می کنم شما درباره حیطه اختیارات و وظایف نماینده به شدت اغراق کرده اید و این دامی است که ممکن است شما هم در آن گرفتار شوید.

می خواهم در پایان این نکته را عرض کنم که کاش یاد می گرفتیم تخریب دیگران را پلکانی برای ترقی خود قرار ندهیم. به نظر من شما با رزومه ای که در وبلاگ استاد رحیمی به طبع رسانده اید به قدر کافی باید حرف تازه برای گفتن درباره ایجاد تحول در منطقه خواف داشته باشید پس چه نیاز که از همان ابتدا سجادیان و یا فرد دیگری را تخریب کنید.

جناب زنگنه عزیز ، فکر نمی کنید کسی که با سفسطه و ارایه استدلال های غلط انداز می خواهد خود را ثابت کند ، ممکن است خود در دامی که ساخته گرفتار شود.

توصیه من به عنوان یک شهروند معمولی شهرستان خواف به شما که ظاهرا قرار است کاندیدا شوید و از عقبه خوبی برخوردارید این است که قبل از همه از خودتان، ابتکاراتتان، برنامه هایتان و دیدگاه هایتان بگویید مردم به قدر کافی شعور دارند که تشخیص بدهند شما به قول معروف چند مرده حلاجید.

اینجانب ضمن اعلام آمادگی برای مناظره بیشتر با شما در همین وبلاگ و یا در وبلاگ خودم"خوافی ها ؛ سایه بانی برای هم اندیشی " اعلام می کنم که آماده انتشار دیدگاه های شما هستم . از جناب مولوی رحیمی هم به جهت فراهم کردن چنین فضایی برای تعامل افکار، قدردانی می کنم.

پیروز و سربلند باشبد.

محمود بلنداختر

×××××××××××××××××

پاسخ به پاسخ، پاسخ آقای زنگنه به بلنداختر

چهارشنبه - 26 مرداد 1390

با سپاس ویژه از جناب آقای بلند اختر و سایر دوستانی که لطف کرده پاسخهایی را یادداشت کرده اند و نیز تشکر صمیمانه از توصیه های ایشان، خدمت ایشان عرض کنم که:

1-این مطلب در خصوص پستی بود که جناب مولوی رحیمی از سخنان جناب آقای سجادیان در نصرآباد و اظهار نظرات متعدد و بعضا ناصواب خوانندگان گذاشته بود نه نقد جناب سجادیان و تیترها و عنوان بندیها را جناب مولوی رحیمی انجام داده اند و چنانکه می بینید موضوع مطلب بیان ابزار سنجش و وظایف و توانایی های نماینده (به طور عام) است و درهیچ جای مطلب اسمی از جناب آقای سجادیان نیامده به جز ارایه آمار نطقهای پیش از دستور به عنوان یک شاخص ارزیابی.

2-نمونه ای از آمار و رتبه شهرستان هم به عنوان یک شاخص ملموس و قابل درک برای مردم ارایه شده و عینا واژه نماینده(گان) به کار رفته است و همچنانکه شما هم اذعان دارید مردم دارای فهم و شعورند و داوری در مدت 30 سال یا بیشتر به خود ایشان واگذار شده و واقفند.

3-اما جناب آقای بلند اختر در هیچ جای مطلب اینجانب نه تنها جناب آقای سجادیان تخریب نشده بلکه صفتی در له یا علیه ایشان به کار نرفته اما حضرتعالی حکم صادر کرده اید و عبارات استدلال غلط (بدون اشاره به استدلال درستی)، تخریب، سفسطه، از دیوارتخریب ایشان بالا رفتن و... را به کار برده اید متشکر خواهم شد اگر مجددا مطلب را مرور فرمایید.

4-حضرتعالی توان یک نماینده را در نطق پیش از دستور و تذکر و سوال نمی دانید و مرقوم نموده اید چنانکه " توان یک معلم را با میزان تبحر او در ایراد خطابه ها و سخنان زیبا نمی توان سنجید" ولی نطق پیش از دستور و تذکر و سوال ربطی به تبحر در خطابه و سخنان زیبا ندارد هرچند آن ویژگی هم یک امتیاز است اما تذکر، سوال، مخالفت، موافقت، هشدار و... ابزار کار نماینده است حال به هر زبان و شیوه و ظرافت و هنری که باشد چون نماینده دردها را فریاد میکند و اگر فریاد نکند به معنی آنست که درد ندارد به قول نیچه : از زنان بپرسید ، زاییدن از بهر تفریح نیست، درد است که مرغان را به قدقد و انسان را به فریاد وا میدارد(چنین گفت زرتشت).

مجددا یادآور میشوم که نماینده ، نماینده تام الاختیار مردم است بر سر میزتصمیم و سفره تقسیم و اگر حرفی نزند یعنی همه چیز درست و عادلانه تصمیم گیری و تقسیم بندی میشود و اگر امکانات خواف چنین نشان میدهد، حق با شماست در حالیکه جناب آقای سجادیان درنطقها و سخنان اتفاقا بسیارجالب و شیوای خود به این نادرستی ها و بی عدالتیها اذعان نموده اند

5-چنانکه اشاره شد فلسفه مجلس در بعد نظارت همین تذکرات، سوالات و نطقهاست و اگر مجلسی یا نماینده ای بدون این موارد باشد میهمانی است نه مجلس، به گفته ابراهیم نبوی: ارزش نمک به شوری آنست و ارزش کره به چربی آن و ارزش مجلس به بحث و جدل و تذکر و سوال واگر نمک بدون شوری و کره بدون چربی باشد دیگر نه نمک است و نه کره (طنزی در باب مجلس).

 تذکر از طرف وبلاگ

درست است، چنانچه آقای زنگنه گفته اند، و این جانب هم در پایین همان گفتار ایشان تذکر داده بودم، عنوان اصلی و بقیه عنوان های مطلب آقای زنگه را برای سهولت مطالعه بنده اظافه کرده بودم. (رحیمی)

×××××

پاسخ دوباره این جانب به سخنان آقای زنگنه را که امروز 27 مرداد برای آقای رحیمی ارسال کردم ، در  پستی  جداگانه گذاشتم.

/ 7 نظر / 52 بازدید
فرشته

زندگی درک همین امروز است فهم نفهمیدن هاست ظرف امروز پر از بودن توست شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی توست. به روزم ومنتظر حضورت گرمت. مرا با نگاهت رهایی ببخش.

نظیر

سلام دوست خوبم عیدت مبارک مطالب جالبی رو در وبلاگت نوشتی امیدوارم در شفاف سازی جو جامعه همچنان استوار و ثابت قدم بمونی و در راه حقیقت گام برداری با شناختی که از خلوص قلب و پاکی فکر و اندیشه ازت سراغ دارم ایمان دارم که دراین راه جاودانه خواهی شد

یک شهروند خوافی

بنده با این سخن آقای زنگنه موافقم که نماینده باید نطق پیش از دستور ارائه کند و حتی قانون اساسی این حق را برای او قرار داده تا از وزیر سوال کند ولی در مورد 2مسئله مهم منطقه که درمورد آنها حق مردم همیشه ضایع شده یعنی مسئله معدن سنگان که به شدت در حق مردم منطقه ظلم میشود و منابع منطقه توسط افرادی خاص به تاراج برده میشود و مضرات این موضوع در آینده دامن مردم این منطقه خصوصا سنگانیها را خواهد گرفت متاسقانه هیچ اقدام مثبتی انجام نشده است و همچنین مسئله حقوق مذهبی مردم که تحت الشعاع احساسات متعصبانه مسئولین کوته اندیش منطقه قرار میگیرد.البته در این دو موضوع هم بعید میدانم آقای زنگنه یا نماینده ای دیگر بتوانند به مردم کمکی بکنند ولی این هم دلیل نمی شود که هیچ اقدامی نکنند زیرا در مورد موضوع اول کسانی که ذینفع این قضیه هستند آدمهایی هستند که وابسته به عوامل قدرت هستند و میدانید که در مملکت ما فساد اقتصادی بیداد میکندو این موضوع یک مبارزه ملی را می طلبد.در موردموضوع دوم هم که احتمالا نباید از آقای زنگنه انتظار داشت .البته من از مواضع سیاسی و اجتماعی آنها اطلاعی ندارم که به آزادی اقلیتها اعتقاد قلبی دارند یاخیر

علی

جناب آقا ی بلند اختر سلام بااحترام لطفا سوالاتی که در .وبلاگ آقای رحیمی از آقای زنگنه درخصوص فعالیت در صدا وسیما دررابطه به شهرستان خواف کرده بودم بطور وضوح از ایشان بپرسید که چکار کردند که حداقل خواف و خوافی را به جان نه ایران نه حداقل سایر خراسانی ها بشناسانند

حامد

فقط وفقط سجادیان رامی پسندم.

فقط سجادیان

فقط سجادیان بسوزن بقیه دکتر سجادیان مشاور وزیر و رئیسه هیئت مدیره فولاد ایران شد مردم خوافی لیاقت برخورداری از زحمات دکتر رو نداشتن ما اگر سجادیان هم نامزد مجلس نشه بهش رای میدیم [گل]

مولوی

سلام ما با افتخار به سجادیان نگاه میکنیم و به دوستان غیر خوافی که از ما میپرسند که چرا سجادیان را کنار گذاشتید میگوییم حیف او بود که فقط برای خواف کار کند. توانایی بالایی دارد باید به کل ایران خدمت کند که الحمدلله الان مشاور وزیر و رییس هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران شدند خداوند یارشان باد